Expositie: ‘De portretten van het Gouverneurshuis’

Expositie: ‘De portretten van het Gouverneurshuis’

Tegenwoordig is een selfie snel gemaakt, maar nog niet zo lang geleden kwam er meer bij kijken om je te laten vereeuwigen. 

Al eeuwenlang laten mensen zich afbeelden om over een portret te beschikken, een herinnering na te laten of indruk te maken op anderen. 

In de tijdelijke expositie De portretten van het Gouverneurshuis zijn alle portretten uit het museumdepot bijeengebracht. 

De meeste portretten zijn getekend of geschilderd, maar de museumcollectie bevat ook fotoportretten en zelfs is er een antiek theekopje 

met iemands beeltenis. De kunstwerken in de expositie dateren van de achttiende tot en met de eenentwintigste eeuw.

 

De tentoonstelling vertelt het bijzondere verhaal dat met elk portret verbonden is, al blijft soms onduidelijk wie zich heeft laten afbeelden 

of wie de maker is. Veel oudere portretten tonen de welgestelde opdrachtgevers in hun beste doen, terwijl jongere portretten vaak zijn 

bedoeld als artistieke creatie. In de expositie zijn ook voorwerpen opgenomen die iets te maken hebben met de geportretteerden. 

Zo gaat het statige portret dat de Heusdense burgemeester Honcoop bij zijn 25-jarig ambtsjubileum in 1905 kreeg aangeboden, 

vergezeld van de afgebeelde ambtsketen en van een burgemeesterskostuum. 

Twee portretten door Augustinus Weimar worden geflankeerd door een kleine selectie uit de bijzondere porseleincollectie die deze kunstenaar naliet.

 

Naast portretten en objecten uit de eigen collectie zijn bruiklenen opgenomen uit diverse museale en andere collecties.

 

De tentoonstelling De portretten van het Gouverneurshuis is te zien vanaf vrijdag 23 februari tot en met zondag 29 september.