Het Gouverneurshuis

Bestuur

Het Gouverneurshuis is een stichting met een ANBI-status.

Het is de missie van het Gouverneurshuis om inwoners en bezoekers van Heusden met elkaar te
verbinden en om kunst, cultuur en cultureel erfgoed op een laagdrempelige en eigentijdse manier te ontsluiten en te presenteren.
Het bestuur van het Gouverneurshuis draagt als visie uit dat het zonder winstoogmerk op eigentijdse en inspirerende wijze het verhaal over het verleden van Heusden wil vertellen en de monumentale huisvesting in stand wil houden.

– Het bestuur van de stichting Het Gouverneurshuis wordt gevormd door:

Voorzitter: Job van Dooren, e-mail voorzitter@gouverneurshuis.nl

Secretaris: Wibout de Klijne, e-mail secretariaat@gouverneurshuis.nl

Penningmeester: Frank Velthuizen, e-mail penningmeester@gouverneurshuis.nl

Museum: Hildo van Engen

Cultuur: Vera Hertsens, e-mail cultuur@gouverneurshuis.nl

Horeca en trouwen: Ans Merkx, e-mail horeca@gouverneurshuis.nl en trouwen@gouverneurshuis.nl

Publiciteit: Koos Suylen, e-mail publiciteit@gouverneurshuis.nl

Gebouwen en tuin: Herman Hooijmans

Fondsenwerving: Corry Sibon

 

– Vrijwilligers van het Gouverneurshuis:

Een vaste groep vrijwilligers maakt het mogelijk dat onder andere het museum open is voor publiek, dat voor kinderen educatieve programma’s worden opgezet en dat de tuin er prachtig bij ligt.

–  Het beleidsplan 2023-2024 kunt u hier vinden.