Vrienden

      Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis, museum voor het Land van Heusden en Altena

Het Gouverneurshuis wordt in zijn activiteiten ondersteund door de Stichting Vrienden van Het Gouverneurshuis. Deze stichting heeft ten doel het Gouverneurshuis te ondersteunen, teneinde het museum voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarnaast zet de stichting zich actief in voor het werven van nieuwe vrienden en het werven van fondsen. Ook organiseert de Vriendenstichting regelmatig lezingen voor haar leden.

De Vrienden zijn van onschatbare waarde voor Het Gouverneurshuis. Wilt u ons ook helpen door Vriend te worden? Hier vindt u de keuzemogelijkheden en het aanmeldformulier:

Vul hieronder het online “Aanmeldformulier Vriend” in:

Aanmeldformulier Vriend
Ik wil graag “Huisvriend” worden van het Gouverneurshuis. Als “Huisvriend” ontvang ik na betaling van € 25 ,-/jaar p.p.; € 40,-/jaar /partner   (Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt en aan derden verspreid.)
(1 hokje aanvinken.)
(1 hokje aanvinken.)

Er zijn nog andere mogelijkheden voor sponsoring.
Wilt U meer informatie?
Kijk op www.gouverneurshuis.nl
Betaalwijze
Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een email en
factuur met rekeningnummer en het verzoek het bedrag
van uw jaarpas (€ 25,- of € 40,-) over te maken.
Na betaling wordt de jaarpas (of passen) per post naar
uw huisadres gestuurd.

Maar u kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. We informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

 

De Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling onder fiscaal nummer  8131.85.518.

Het bestuur bestaat uit 5 leden die hun bestuurstaken onbezoldigd verrichten.

De stichting is bereikbaar via het secretariaat:  vrienden@gouverneurshuis.nl

Deze ANBI-status maakt het schenkers mogelijk gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geef wet.

  Klik op het logo om de ANBI status van VGH te bekijken.

Hieronder vindt u het beleidsplan (2020-2025)  en de jaarrekeningen van 2017 t/m 2020.

 

 


Dankzij de ondersteuning van verschillende sponsoren kan het Gouverneurshuis zijn museale en culturele activiteiten ontplooien. Wij zijn deze bedrijven zeer erkentelijk!

Logo Iperion

Logo_BMKlein

RB_logo_cmyk

Logo_HLB Van Daal

Logo Heeren van Heusden Rood

Reacties zijn gesloten.