Vrienden

Het Gouverneurshuis wordt in zijn activiteiten ondersteund door de Stichting Vrienden van Het Gouverneurshuis. Deze stichting heeft ten doel het Gouverneurshuis te ondersteunen, teneinde het museum voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarnaast zet de stichting zich actief in voor het werven van nieuwe vrienden en het werven van fondsen. Ook organiseert de Vriendenstichting regelmatig lezingen voor haar leden.

De Vrienden zijn van onschatbare waarde voor Het Gouverneurshuis. Wilt u ons ook helpen door Vriend te worden? Hier vindt u de keuzemogelijkheden en het aanmeldformulier:

Maar u kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. We informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

De Stichting Vrienden van Het Gouverneurshuis heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status maakt het schenkers mogelijk gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet.

Hieronder vindt u het beleidsplan en de jaarrekeningen van 2017 en 2018.


Dankzij de ondersteuning van verschillende sponsoren kan het Gouverneurshuis zijn museale en culturele activiteiten ontplooien. Wij zijn deze bedrijven zeer erkentelijk!

Logo Iperion

Logo_BMKlein

RB_logo_cmyk

Logo_HLB Van Daal

Logo Heeren van Heusden Rood

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.