ANBI

Het Gouverneurshuis is aangemerkt als ANBI, oftewel algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat schenkingen volledig ten goede komen aan de doelstellingen van de stichting, en hier dus geen schenk- of erfbelasting over betaald hoeft te worden.

Meer over het beleid en de doelstellingen van stichting Het Gouverneurshuis voor de jaren 2016-2020 is hier te lezen.

Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2016.
Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2017.
Klik hier voor het financiële jaarverslag van 2018.

Reacties gesloten