Het Gouverneurshuis

ANBI

Het Gouverneurshuis is aangemerkt als ANBI, oftewel algemeen nut beogende instelling.

Dat betekent dat schenkingen volledig ten goede komen aan de doelstellingen van de stichting, en hier dus geen schenk- of erfbelasting over betaald hoeft te worden.

–  Het beleidsplan 2023-2024 kunt u hier vinden.

–  Het jaarverslag 2022 kunt u hier vinden.