Educatief programma

Doel van het educatief programma is om diverse doelgroepen kennis te laten maken met de lokale en regionale geschiedenis. En de verbeelding, ontdekking, ervaring en bewustwording ervan te stimuleren. Dat gebeurt uiteraard in en om het Gouverneurshuis bij alle wisselexposities, al dan niet in samenwerking met andere partijen.
De wijnschuur in de tuin van het museum is in gebruik als educatieruimte.

Scholen bezoek
Sinds 2017 groeit het aantal bezoekende scholen en leerlingen. De bezoekende scholen komen uit een steeds groter gebied rondom Heusden.
Naast basisscholen komen ook steeds vaker brugklassen. Dit is vooral te danken aan een actieve benadering van de scholen in de omgeving en aan de samenwerking met Trefpunt Heusden en andere cultuurhistorische aanbieders in de gemeente, zoals het Streekarchief, de Heemkundevereniging en de Heemtuin Heusden.

Programma en mogelijkheden (jeugd)
Een bezoek aan het Gouverneurshuis is op dit moment vooral interessant voor leerlingen uit de bovenbouw van basisscholen. Het programma dat we standaard aanbieden bestaat uit een aantal activiteiten:

  • Een beeldend verhaal over het ontstaan van een vestingstad (verbeelding)
  • Het gezamenlijk opbouwen van de oude stad Heusden middels een maquette (bewustwording)
  • Het ervaren van de uitdaging van het schrijven in het verleden met een kroontjespen (ervaring)
  • Een speurtocht door Heusden waarin spelenderwijs historische elementen in de vesting worden ontdekt, (ontdekken)

Desgewenst, maken wij in samenwerking met scholen/ docenten aangepaste lesprogramma’s al dan niet toegespitst op een actuele tentoonstelling.

Speciale activiteiten tentoonstellingen (jeugd)
Voor alle bezoekende jeugd (6-12 jaar) is er rondom de actuele tentoonstelling een speurtocht beschikbaar die hen meeneemt in het verhaal dat we willen vertellen.

App Go-Heusden (jeugd)
Met de ontwikkeling van de pilot voor een interactieve AR app/game a la Pokemon-Go gaan we mee met onze tijd. In applicatie (te downloaden op een smartphone met GPS) beleef je de geschiedenis van de vesting op een moderne manier. Het is de bedoeling dat tijdens een wandelspeurtocht door de stad personages, artefacten en events worden verzameldt in een augmented reality setting.
Daarnaast is een stadwandeling voor volwassenen op de zelfde manier in de app opgenomen.

Canon van Heusden (jeugd)
Wie kent  niet de Canon van Nederland? Maar hoe zit dat met Heusden? Welke personen en gebeurtenissen waren belangrijk voor de stad en de omgeving?
De nieuw te ontwikkelen Canon van Heusden wil antwoord geven op deze en andere vragen. En dan niet alleen online. Deze Canon zal juist daar te vinden waar geschiedenis tot leven wordt gewekt: in het museum van Heusden, gevestigd in Het Gouverneurshuis.

De Canon van Heusden komt er voor iedereen, maar speciaal voor leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van alle basisscholen in de gemeente Heusden en in aangrenzende gemeenten. Zij worden, samen met hun leerkrachten, uitgenodigd om in het museum zelf aan de slag te gaan met de geschiedenis van hun eigen woonomgeving. Met objecten uit het museum en een levensgrote tijdlijn aan de muur zullen ze op een zelfstandige, actieve en speelse manier kennis maken met de geschiedenis van hun streek.

Het Gouverneurshuis zet zich in om de Canon, de opdrachten en het bijbehorende lesmateriaal in de nabije toekomst te realiseren. Daartoe doet het Gouverneurshuis een beroep op iedereen die geschiedenisonderwijs een warm hart toedraagt. Wilt u ook bijdragen, neemt u dan contact op via info@gouverneurshuis.nl.

Documentatie tentoonstellingen & vaste collectie (volwassenen)
Het streven is om de toelichting bij de tentoonstellingen zoveel mogelijk middels een audiotour aan te bieden. Daarnaast zal voor elke tentoonstelling  documentatie beschikbaar zijn in ten minste 2 talen (NL / ENG).

Over de educatiecommissie
De educatiecommissie van het Gouverneurshuis bestaat uit een kern van enthousiaste vrijwilligers, die zich richt op de informatievoorziening aan de bezoekers – jong en oud – van ons museum. Daarbij kan worden gedacht aan verdiepende informatie voor individuele bezoekers, rondleidingen voor groepen, de ontvangst van schoolklassen uit het basisonderwijs en de ontwikkeling van de augmented reality-applicatie “Go Heusden”!

Samen met BS Het Palet in Vlijmen zijn we bezig met de ontwikkeling van een geintegreerdegeïntegreerde leerlijn voor groep 7.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.