Het Gouverneurshuis

Vaste collectie

 

 

 

 

De kerncollectie van het museum bestaat uit objecten die de geschiedenis van het Land van Heusden en Altena weerspiegelen, zoals prenten en schilderijen, stad- en landkaarten, maquettes van Heusden en waardevolle waterschapsglazen, de zogeheten hensbekers.

Waterschapsglazen

De waterschapsglazen uit de collectie van het Gouverneurshuis illustreren de weelde en macht van het waterschapscollege de Hoge Maasdijk.

In de achttiende eeuw schonk iedere heemraad een glas aan het college.

Het glas werd gegraveerd met een spreuk, het familiewapen en een afbeelding.

De glazen werden bij speciale gelegenheden gebruikt om de onderlinge verbroedering te illustreren.

Waterschapsglazen werden ook wel hensbekers genoemd.

Het woord ‘hen’ komt van ‘hanse’ wat zoiets als verbroedering betekent.

 

Munten

In 1981 werden er in het nabijgelegen Herpt 163 zilveren munten opgegraven.

Deze dateren uit het eind van de 17e eeuw.

Een deel van deze munten is in het museum te zien.

MJE510

 

 

 

 

 

 

 

In 2011 werd er in de vesting Heusden nog een bijzondere vondst gedaan.

Bij graafwerkzaamheden stuitten bouwvakkers op een pot met daarin zevenenzestig zilveren betaalmunten.

De munten dateren uit de zestiende eeuw en zijn daalders.

Een daalder was een munt ter waarde van dertig stuivers.

In de zestiende eeuw kon je voor een daalder bijvoorbeeld een soldaat een nacht huisvesten, inclusief ontbijt.

De munten zijn vermoedelijk ingegraven toen er sprake was van een dreigende invasie.

Aangezien de jongste munt uit 1579 stamt kunnen we er van uit gaan dat de munten rond dat jaartal zijn begraven.

Kunstenaarsstad

Heusden ontwikkelde zich in de vorige eeuw tot een waar kunstenaarsstadje.

 

De jaren na de Tweede Wereldoorlog kende een grote bloei op het gebied van kunst en cultuur.

In Heusden begonnen veel culturele initiatieven op te komen waaronder de vestiging van een aantal kunstgalerieën.

Kunstschilder Kees Bol en zijn zoons Peter en Henri en Willem lieten zich bijvoorbeeld door de vestingstad inspireren.

Maar ook Auguste Weimar, die na zijn dood een imposante collectie Chinees porselein naliet aan het Gouverneurshuis.