Ton de Hart

Ton de Hart

“Bij het Gouverneurshuis ben ik de geluidsman. Als ik me goed herinner ben ik daarmee in 2017 begonnen”

 

“De functie houdt in dat ik het geluid verzorg bij uitvoeringen op muzikaal gebied.”

“Door middel van versterking en een mengpaneel zorg ik ervoor dat de stem(men) en instrumenten zo fraai mogelijk en in de juiste verhoudingen 

ten gehore worden gebracht. Dat geldt dan voor zowel de uitvoeringen in de Gildezaal als in de tuin tijdens de zomerconcerten”

 

In een theater is altijd een vaste geluidsinstallatie aanwezig, waarop de artiesten hun instrumenten vaak zo in kunnen pluggen om te spelen.”

“Bij ons is het vaak afwachten met wat voor soort of merk instrumenten de artiesten mee komen en is nogal eens wat improvisatie vereist om om die 

instrumenten heen het geluid op te bouwen.”

In de periode daarvoor neem ik contact op met de artiesten om af te stemmen of er überhaupt wel versterking noodzakelijk is en zo ja, 

hoe de configuratie daarvan zal zijn”

 

“Dat overleg en contact met de artiesten – ook en met name tijdens de uitvoering – maakt dit vrijwilligerswerk leuk om te doen en niet in 

de laatste plaats natuurlijk het contact met de overige vrijwilligers en het publiek, dat je altijd in de “uitstemming” aantreft; 

iets dat je je als vrijwilliger altijd moet realiseren in je houding”

 

“Als gepensioneerde verricht ik nog andere vrijwilligerswerkzaamheden bij verschillende instellingen, waarmee de week aardig gevuld is.”

“Behalve het feit dat vrijwilligerswerk leuk en nuttig is om te doen, vind ik het eigenlijk een maatschappelijke verplichting van iedereen, 

die daartoe in staat is”