Vrienden van Het Gouverneurshuis

Het Gouverneurshuis wordt in zijn activiteiten ondersteund door de Stichting Vrienden van Het Gouverneurshuis. Deze stichting heeft ten doel het Gouverneurshuis te ondersteunen, teneinde het museum voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarnaast zet de stichting zich actief in voor het werven van nieuwe vrienden en het werven van fondsen.

De Vriendenstichting organiseert regelmatig lezingen voor haar leden. Lees hier het Vrienden-van-het-Gouverneurshuis-Lezingenserie-seizoen-2015-2016.pdf.

De Vrienden zijn van onschatbare waarde voor Het Gouverneurshuis. Wilt u ons ook helpen door Vriend te worden? Hier vindt u de keuzemogelijkheden en het aanmeldformulier:

Maar u kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. We informeren u graag over de verschillende mogelijkheden.

De Stichting Vrienden van Het Gouverneurshuis heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status maakt het schenkers mogelijk gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet.

Hieronder vindt u het beleidsplan, het jaarverslag en de jaarrekening.

Reacties zijn gesloten.