Lezing: Het lot van de grafzerken in de grote kerk Heusden

Lezing: Het lot van de grafzerken in de grote kerk Heusden

 

Het lot van de grafzerken in de Grote Kerk van Heusden / Memoriecultuur in middeleeuwse kloosters in Heusden.

Ter gelegenheid van de expositie Memento Mori!, die gaat over de vergankelijkheid en de daarmee verbonden herinneringscultuur,

organiseert Het Gouverneurshuis een avond met twee korte lezingen rond dit thema.

Hans Wellner vertelt over de grafzerken in de vloer van de Heusdense kerk.

In vroeger tijden konden (rijke) mensen zich daarmee onderscheiden.

Maar sinds 1828 mochten de grafkelders in de kerk uit hygiënische overwegingen niet langer worden gebruikt.

En na de verwoesting van de kerk in 1944 lag alles letterlijk overhoop.

Sindsdien zijn de deftige grafzerken verworden tot een willekeurige vloerbedekking en is de relatie met de oorspronkelijke grafkelders verbroken.

Na de pauze gaat Hildo van Engen in op de memoriecultuur in de middeleeuwse Heusdense kloosters.

In alle kloosters werden overledenen uit het eigen netwerk herdacht.

Daarvan zijn enkele tastbare sporen bewaard gebleven, zoals het in de vijftiende eeuw aangelegde doodsboek van het klooster Mariëndonk bij Elshout.